Cáp Ethernet tuân thủ NFPA79 OP-87230

OP-87230 - Cáp Ethernet tuân thủ NFPA79

Thông số kỹ thuật

Mẫu

OP-87230

Loại

Cáp Ethernet tuân thủ NFPA79

Chiều dài

2 m

Các mẫu khác