Bộ thiết bị nguồn điện cung cấp

Sê-ri BL-U1・U2/N-42・48

Catalogue Tải Catalogue về

Khối giao tiếp chuyên dụng (cho RS-422A) N-42

N-42 - Khối giao tiếp chuyên dụng (cho RS-422A)

  • Khắc CE
  • Tiêu chuẩn UL Recognition(c/us)

Dữ liệu kỹ thuật (PDF) Các mẫu khác