Thiết bị đọc mã vạch laser siêu nhỏ gọn

Sê-ri BL-600

Thiết bị đọc mã vạch laser siêu nhỏ, loại độ phân giải cao, Cạnh bên, quét mành BL-651HA

BL-651HA - Thiết bị đọc mã vạch laser siêu nhỏ, loại độ phân giải cao, Cạnh bên, quét mành

Phần mềm

  • Khắc CE
  • Tiêu chuẩn UL Recognition(c/us)

Dữ liệu kỹ thuật (PDF) Các mẫu khác