Thiết bị đọc mã vạch laser siêu nhỏ gọn

Sê-ri BL-600

Thiết bị đọc mã vạch laser siêu nhỏ, loại độ phân giải cao, Cạnh bên, Đơn BL-650HA

BL-650HA - Thiết bị đọc mã vạch laser siêu nhỏ, loại độ phân giải cao, Cạnh bên, Đơn

  • Khắc CE
  • Tiêu chuẩn UL Recognition(c/us)

Dữ liệu kỹ thuật (PDF) Các mẫu khác