Thiết bị đọc mã vạch laser siêu nhỏ gọn

Sê-ri BL-600

Thiết bị đọc mã vạch laser siêu nhỏ, loại độ phân giải cao, Phía trước, quét mành BL-601HA

BL-601HA - Thiết bị đọc mã vạch laser siêu nhỏ, loại độ phân giải cao, Phía trước, quét mành

Phần mềm

  • Khắc CE
  • Tiêu chuẩn UL Recognition(c/us)

Dữ liệu kỹ thuật (PDF) Các mẫu khác