Thiết bị đọc mã vạch laser siêu nhỏ gọn

Sê-ri BL-600

Thiết bị đọc mã vạch laser siêu nhỏ, loại độ phân giải cao, Phía trước, Đơn BL-600HA

BL-600HA - Thiết bị đọc mã vạch laser siêu nhỏ, loại độ phân giải cao, Phía trước, Đơn

  • Khắc CE
  • Tiêu chuẩn UL Recognition(c/us)

Các mẫu khác