Thiết bị đọc mã vạch laser siêu nhỏ gọn

Sê-ri BL-600

Thiết bị đọc mã vạch laser siêu nhỏ, loại chuẩn, Phía trước, Đơn BL-600

BL-600 - Thiết bị đọc mã vạch laser siêu nhỏ, loại chuẩn, Phía trước, Đơn

  • Khắc CE
  • Tiêu chuẩn UL Recognition(c/us)

Các mẫu khác