Vật liệu

Bí quyết lựa chọn

Phần này trình bày chi tiết các phương pháp khắc và xử lý bằng laser tối ưu dành cho các vật liệu mục tiêu khác nhau bao gồm kim loại, nhựa, thủy tinh, giấy, gốm sứ và PCB.

CHỈ SỐ