Kiến thức

Kiến thức cơ bản

Khi nói về laser, bạn sẽ nghĩ đến đặc điểm nào của ánh sáng? Phần này giới thiệu kiến thức cơ bản bao gồm sự khác biệt giữa laser và các nguồn sáng quen thuộc hơn như đèn, và các đặc điểm của laser như nguyên lý, loại và chiều dài bước sóng.

CHỈ SỐ