Điểm lưu ý khi lựa chọn máy khắc bằng laser [Giá]

Giá của máy khắc bằng laser được xác định theo hai điểm chính.

Điểm 1: Ngõ ra laser

Nói chung, giá của máy khắc bằng laser tỷ lệ thuận với mức độ ngõ ra laser.

Ngõ ra laser so với Giá

Ngõ ra laser

Ngõ ra laser cao hơn cho thời gian khắc ngắn hơn và chạm khắc sâu hơn. Kết quả cũng khác nhau tùy thuộc vào vật liệu được khắc, vì vậy ngõ ra tối ưu sẽ khác nhau giữa ứng dụng này với ứng dụng khác.

Ngõ ra laser

Điểm 2: Chiều dài bước sóng ánh sáng laser

Nói chung, giá của máy khắc bằng laser tỷ lệ nghịch với chiều dài bước sóng ánh sáng laser.

Chiều dài bước sóng ánh sáng laser so với Giá

Chiều dài bước sóng ánh sáng laser

Khi chiều dài bước sóng laser ngắn hơn, độ tương phản được cải thiện và có thể giúp giảm thiểu hư hỏng sản phẩm. Kết quả cũng khác nhau tùy thuộc vào vật liệu được khắc, vì vậy chiều dài bước sóng tối ưu sẽ khác nhau giữa ứng dụng này với ứng dụng khác.

Ngõ ra laser

CHỈ SỐ