Khắc trên cao su

Có hai phương pháp khắc trên cao su: sử dụng laser có chiều dài bước sóng cơ bản để đổi màu cao su và sử dụng laser CO2 để khắc ăn mòn vào trong cao su.

Ví dụ về khắc

Ống cao su

Ống cao su

Sê-ri sản phẩm
được khuyến nghị

  1. Máy khắc bằng laser hybrid 3 trục MD-X

    Tải xuống catalogue

Ví dụ về khắc

Lưỡi cần gạt nước

Lưỡi cần gạt nước

Sê-ri sản phẩm
được khuyến nghị

  1. Máy khắc laser CO2 3-trục ML-Z

    Tải xuống catalogue

Phân bố chiều dài bước sóng ánh sáng