Khắc trên nhựa

Máy khắc bằng laser tối ưu để thực hiện nhiệm vụ này là máy khắc bằng laser hybrid có công suất đỉnh cao trong phạm vi chiều dài bước sóng cơ bản.

Các ví dụ về khắc

Khắc màu đen

Khắc màu đen

Khắc màu trắng

Khắc màu trắng

Sê-ri sản phẩm
được khuyến nghị

  1. Máy khắc bằng laser hybrid 3 trục MD-X

    Tải xuống catalogue

Phân bố chiều dài bước sóng ánh sáng