Khắc màu trắng trên kim loại

Vết khắc màu trắng được tạo ra bằng cách gây tổn hại lên bề mặt kim loại, để ánh sáng phản xạ ra khỏi bề mặt kim loại với tính chất khuếch tán. Ngoài ra còn có phương pháp khắc khác, đó là sử dụng tia laser bóc tách bề mặt được tráng phủ để lộ ra lớp kim loại bên dưới.

Các ví dụ về khắc

Khắc màu trắng trong đó bề mặt đối tượng hoạt động được cạo ra

Khắc màu trắng trong đó bề mặt đối tượng hoạt động được cạo ra

Khắc màu trắng trong đó bề mặt có lớp phủ được bóc tách ra

Khắc màu trắng trong đó bề mặt có lớp phủ được bóc tách ra

Sê-ri sản phẩm
được khuyến nghị

  1. Máy khắc bằng laser hybrid 3 trục MD-X

    Tải xuống catalogue

Phân bố chiều dài bước sóng ánh sáng