Khắc màu đen trên kim loại

Vết khắc màu đen được hình thành bằng cách sử dụng laser đốt nóng bề mặt tạo thành một lớp oxy hóa. Chúng tôi khuyến nghị bạn nên sử dụng máy khắc bằng laser có chiều dài bước sóng cơ bản.

Các ví dụ về khắc

Khắc màu đen với mép gờ thu nhỏ

Khắc màu đen với mép gờ thu nhỏ

Khắc mã 2D trên bề mặt đúc

Khắc mã 2D trên bề mặt đúc

Sê-ri sản phẩm
được khuyến nghị

  1. Máy khắc bằng laser hybrid 3 trục MD-X

    Tải xuống catalogue

Phân bố chiều dài bước sóng ánh sáng