Xử lý trên nhựa

Khi mục tiêu là đối tượng trong suốt, máy khắc bằng laser tối ưu để bóc tách và cắt bề mặt nhựa là máy khắc bằng laser có chiều dài bước sóng CO2.
Mặt khác, nếu bạn không muốn làm hỏng màng và các đối tượng tương tự, máy khắc bằng laser có chiều dài bước sóng cơ bản – mang thuộc tính không phản ứng với các đối tượng trong suốt – sẽ có hiệu quả.

Ví dụ về xử lý

Tạo hoa văn màng ITO

Tạo hoa văn màng ITO

Sê-ri sản phẩm
được khuyến nghị

  1. Máy khắc bằng laser hybrid 3 trục MD-X

    Tải xuống catalogue

Ví dụ về xử lý

Cắt màng

Cắt màng

Sê-ri sản phẩm
được khuyến nghị

  1. Máy khắc laser CO2 3-trục ML-Z

    Tải xuống catalogue

Phân bố chiều dài bước sóng ánh sáng