Khắc trên gốm sứ

Laser tối ưu cho gốm sứ zirconia là laser có chiều dài bước sóng cơ bản. Laser tối ưu cho gốm sứ alumina là laser CO2.

Ví dụ về xử lý

Gốm sứ zirconia

Gốm sứ zirconia

Sê-ri sản phẩm
được khuyến nghị

  1. Máy khắc bằng laser hybrid 3 trục MD-X

    Tải xuống catalogue

Ví dụ về xử lý

Gốm sứ alumina

Gốm sứ alumina

Sê-ri sản phẩm
được khuyến nghị

  1. Máy khắc laser CO2 3-trục ML-Z

    Tải xuống catalogue

Phân bố chiều dài bước sóng ánh sáng