Xử lý trên kim loại

Máy khắc bằng laser với chiều dài bước sóng cơ bản có hiệu quả bóc tách và cắt bề mặt kim loại.

Ví dụ về xử lý

Cắt đồng tấm

Cắt đồng tấm

Bóc tách lớp phủ Alumite

Bóc tách lớp phủ Alumite

Sê-ri sản phẩm
được khuyến nghị

  1. Máy khắc bằng laser hybrid 3 trục MD-X

    Tải xuống catalogue

Phân bố chiều dài bước sóng ánh sáng