Chạm khắc

Quá trình chạm khắc được thực hiện bằng cách cho đối tượng hoạt động tiếp xúc với mức năng lượng laser cao, làm bốc hơi kim loại trên bề mặt khắc. Tùy thuộc vào độ sâu chạm khắc, kiểu khắc này vẫn có thể nhìn thấy ngay cả sau khi đối tượng hoạt được tráng phủ. Máy khắc bằng laser tối ưu để thực hiện nhiệm vụ này là khắc bằng laser chiều dài bước sóng cơ bản.

Ví dụ về khắc

Khắc bằng chạm khắc sâu

Khắc bằng chạm khắc sâu

Sê-ri sản phẩm
được khuyến nghị

  1. Máy khắc bằng laser hybrid 3 trục MD-X

    Tải xuống catalogue

Phân bố chiều dài bước sóng ánh sáng