Phát sáng bằng LED Thiết bị ngoại vi của hệ thống quan sát bằng hình ảnh Sê-ri CA-D

Đèn dòng Đèn LED cường độ cao được thiết kế để sử dụng với camera quét dòng
CA-DZWx

Các ví dụ ứng dụng camera quét dòng

Camera quét vùng

Dù có xử lý thế nào cũng không thể có được hình ảnh tối ưu do bề mặt cong phức tạp của vật thể.

Camera quét dòng

Ảnh được chụp theo từng dòng, và sau đó xử lý được thực hiện trên ảnh phát triển từ tất cả các ảnh đã chụp ở từng dòng đó. Do ảnh được chụp dưới cùng một điều kiện, nên quầng sáng không xuất hiện ở các phần bị uốn cong.