Phát sáng bằng LED Thiết bị ngoại vi của hệ thống quan sát bằng hình ảnh Sê-ri CA-D