Phát sáng bằng LED Thiết bị ngoại vi của hệ thống quan sát bằng hình ảnh Sê-ri CA-D

Tấm chuyển đổi chiều dài bước sóngCó thể kiểm tra với đèn nền ở vị trí rất khó lắp đặt đèn nền
CA-DWC30

Cơ chế chuyển đổi chiều dài bước sóng

Kết hợp tấm chuyển đổi chiều dài bước sóng, đèn LED màu xanh và bộ lọc loại bỏ màu xanh tạo ra công nghệ ánh sáng hoàn toàn mới, giúp có được hình ảnh tối ưu theo kiểu đèn nền bằng đèn phản xạ.

Chỉ với ánh sáng môi trường xung quanh

Đây là hình ảnh thu được khi đối tượng hoạt động màu trắng được đặt trên đầu tấm chuyển đổi chiều dài bước sóng và tấm mục tiêu màu trắng.

Lắp đặt đèn dạng thanh màu xanh

Đây là hình ảnh thu được khi phát ra ánh sáng màu xanh. Vùng nền màu trắng và tấm mục tiêu màu trắng được chụp thành màu xanh. Tấm chuyển đổi dạng sóng chuyển đổi ánh sáng màu xanh thành màu cam pha đỏ và phản xạ màu sắc này.

Ngoài ra, lắp đặt bộ lọc cắt bỏ màu xanh trên ống kính.

Bộ lọc loại bỏ màu xanh cắt bỏ ánh sáng phản xạ trong phạm vi màu xanh, và chỉ có ánh sáng từ tấm chuyển đổi chiều dài bước sóng mới cho đi vào ống kính. Bằng cách này, hình ảnh giống như đối tượng hoạt động màu trắng với đèn nền thu được.

Ứng dụng

Căn chỉnh thẳng hàng

Rất khó đi dây và lắp đèn vào đế chuyển động, và trong nhiều trường hợp dùng đèn phản xạ không đủ độ tương phản. Bằng cách sử dụng tấm chuyển đổi chiều dài bước sóng, có thể nhận được ảnh giống như đèn nền mà không cần nối dây, vẫn có thể giúp phát hiện ổn định.

Chỉ sử dụng đèn phản xạ màu xanh

Độ tương phản khi đánh dấu căn chỉnh thẳng hàng không đủ, vì vậy không thể phát hiện ổn định.

Sử dụng tấm chuyển đổi chiều dài bước sóng

Độ tương phản thu được tương đương với các ảnh được chụp bằng đèn nền, giúp tăng độ chính xác khi căn chỉnh thẳng hàng.

Kiểm tra bề mặt chất lỏng

Giả sử rằng không có không gian để lắp đặt đèn nền khi thực hiện kiểm tra bề mặt chất lỏng với máy nạp liệu và có thể sử dụng đèn phản xạ để thay thế. Ngay cả khi đèn được lắp trong không gian hẹp, vẫn có thể chụp ảnh bằng đèn nền bằng cách phủ tấm chuyển đổi chiều dài bước sóng xung quanh đối tượng quay.

Chỉ sử dụng đèn phản xạ màu xanh

Do ảnh hưởng của phản xạ từ bề mặt đối tượng hoạt động, nên không thể có được tầm ngắm bề mặt chất lỏng ổn định.

Sử dụng tấm chuyển đổi chiều dài bước sóng

Chỉ có bề mặt chất lỏng được chụp rõ ràng làm ảnh đèn nền, giúp có thể thực hiện kiểm tra bề mặt chất lỏng ổn định.

Có thể có các chất lạ trên bề mặt của tấm chuyển đổi chiều dài bước sóng. Tuy nhiên, ngay cả khi có các chất, sản phẩm vẫn nằm trong tiêu chuẩn kiểm tra, và các chất này không được cho là sản phẩm bị lỗi.