Phát sáng bằng LED Thiết bị ngoại vi của hệ thống quan sát bằng hình ảnh Sê-ri CA-D

Đèn vòng (Trực tiếp) Khối chiếu sáng đa công dụng
CA-DR

Kỹ thuật chiếu sáng đèn vòng

Sê-ri CA-DR bao gồm các đèn LED được sắp trên bề mặt ngang, giúp cung cấp cường độ đồng đều qua các mục tiêu. Sáu loại đèn có kích thước và màu sắc khác nhau với bộ lọc khuếch tán và phân cực tùy chọn. Cho phép lựa chọn phù hợp với nhu cầu đa dạng của ứng dụng và camera.

Loại chuẩn / Loại phẳng

Ứng dụng

Chai nhựa

Chỉ sử dụng đèn vòng

Ánh sáng phản xạ hình vòng tròn theo tiết diện mục tiêu. Có thể nhìn thấy rõ điều kiện bề mặt mục tiêu.

Đèn vòng + Bộ lọc phân cực

Bạn có thể chụp được ảnh không có quầng sáng bằng cách sử dụng tấm phân cực.