Phát sáng bằng LED Thiết bị ngoại vi của hệ thống quan sát bằng hình ảnh Sê-ri CA-D

Đèn nềnBổ sung thêm mẫu lớn có kích thước bằng một trang giấy A4
CA-DS

Kỹ thuật chiếu sáng đèn nền

Ánh sáng chuẩn phía trước có thể làm cho mục tiêu không thống nhất và có độ tương phản thấp do hình dạng, màu sắc và bề mặt. Sử dụng đèn nền sẽ đảm bảo việc truyền dẫn ánh sáng thông qua các mục tiêu vào camera. Nếu mục tiêu bóng mờ, thì sẽ tạo ra sự tương phản mạnh mẽ và nét phác thảo để kiểm tra ổn định. Ngay cả khi mục tiêu trong suốt, thì vẫn có thể có khoảng tập trung của mục tiêu (như vật liệu nhiều lớp hoặc chất lỏng trong chai). Độ tương phản vẫn có thể lấy được thông qua những thay đổi trong việc hấp thụ và truyền ánh sáng trong mục tiêu.

Bố trí camera/đèn

Bổ sung một mẫu lớn với kích thước của một tờ giấy A4

Một mẫu lớn với kích thước của một tờ giấy A4 được thêm vào dòng sản phẩm.
Ánh sáng được phát ra bên phải mép gờ của khối, giúp cho có thể cài đặt với không gian tối thiểu cần thiết trong điều kiện của vùng chiếu sáng.

Đúc tấm khuếch tán một cách đặc biệt giúp có thể phát ra ánh sáng đúng ngay mép gờ tấm khuếch tán.

Ứng dụng

Dải chân đầu nối

Có chiếu sáng chuẩn

Một số điểm mép gờ không rõ ràng và hòa nhập vào nền.

Có đèn nền

Hình dáng phức tạp và các điểm mép gờ được hiển thị rõ ràng với một sự tương phản sắc nét.

Phát hiện lỗi màng co nhiệt

Trong ví dụ ứng dụng này, đèn được sử dụng như một đèn phản chiếu với vùng chiếu sáng lớn.

Sản phẩm đạt:

Camera không bị ảnh hưởng bởi nền, và màng co nhiệt phẳng.

Sản phẩm lỗi:

Có thể phát hiện bóng từ phần nhô ra.