Ví dụ về biện pháp đối phó với lỗi thiết bị

Khử tĩnh điện ở phía trước các thiết bị đo trên thiết bị sản xuất giấy

Giấy mang điện tích tĩnh mạnh đi vào máy đo BM (chẳng hạn như máy đo hàm lượng nước) có thể gây ra lỗi thiết bị hoặc số đo không ổn định. Máy ion hóa có thể loại bỏ những vấn đề này.