Ví dụ về biện pháp đối phó với sự khó chịu của nhân viên

Khử điện tích tĩnh trong quá trình phủ

Để phủ lên giấy một lớp silicon, sẽ tạo ra điện tích tĩnh rất mạnh (50 đến 100 kV) trên giấy nhả nhãn dán, điều này có thể dẫn đến các vấn đề như bám dính hạt lạ, phát ra tia lửa và gây khó chịu cho nhân viên. Máy ion hóa có thể loại bỏ những vấn đề này.