Ví dụ về các biện pháp đối phó trong ngành nhựa

Loại bỏ hạt lạ trước khi sơn phủ

  • Bám dính hạt lạ
  • Nhân viên cảm thấy khó chịu

Việc sử dụng tính năng khử tĩnh điện với luồng không khí lớn giúp có thể loại bỏ các hạt lạ bám vào mục tiêu ngay cả khi không có nguồn cung cấp không khí của nhà máy.

Ngăn chặn các hạt lạ bám vào hộp đựng thực phẩm

  • Bám dính hạt lạ

Chỉ cần sử dụng một máy ion hóa là có thể khử tĩnh điện nhanh chóng trên một diện tích rộng. Việc theo dõi liên tục mức độ điện tích tĩnh, yếu tố ảnh hưởng mạnh đến sự bám dính của các hạt lạ, sẽ giúp cải thiện tỷ lệ hiệu suất.

Ngăn chặn sự bám dính của các bộ phận vào khuôn và sự bám dính của các hạt lạ

  • Bám dính hạt lạ

Điện tích tĩnh mạnh có thể được tạo ra trong quá trình ép phun. Sản phẩm bị lỗi khi có các hạt lạ bám vào do tĩnh điện. Những sản phẩm này phải bị loại bỏ. Tĩnh điện cũng có thể khiến sản phẩm dính vào khuôn. Những sản phẩm này phải được loại bỏ bằng tay, điều này làm giảm hiệu suất. Máy ion hóa có thể ngăn chặn sự bám dính của các hạt lạ và đảm bảo rằng sản phẩm không dính vào khuôn.

Ngăn ngừa kẹt trong bộ nạp linh kiện

  • Tắc nghẽn, dính, bắn tung tóe

Tĩnh điện có thể khiến các linh kiện bị kẹt trong bộ nạp linh kiện, dẫn đến lỗi nạp. Máy ion hóa có thể loại bỏ vấn đề này.

Khử điện tích tĩnh trong quá trình tải hết cuộn này sang cuộn khác

  • Tắc nghẽn, dính, bắn tung tóe
  • Bám dính hạt lạ
  • Nhân viên cảm thấy khó chịu

Điện tích tĩnh rất mạnh xảy ra trong quá trình tải hết cuộn này sang cuộn khác. Tĩnh điện này có thể gây ra các vấn đề bao gồm không thể bóc màng bọc ra, nhân viên cảm thấy khó chịu, tia lửa điện xuất hiện trong quá trình tháo cuộn hoặc các hạt lạ bị kẹt trong quá trình quấn. Các máy ion hóa mới nhất của KEYENCE có thể loại bỏ những vấn đề này.

Ngăn chặn mảnh vụn nhựa bám lại vào sản phẩm sau khi gia công

  • Bám dính hạt lạ

Khi một bộ phận bằng nhựa được cắt hoặc đánh bóng, phế liệu từ quá trình này sẽ vẫn còn dính vào bộ phận đó. Để tránh hư hỏng, phế liệu này phải được thổi sạch - một máy ion hóa được cung cấp không khí có thể làm việc đó.