Ví dụ về các biện pháp đối phó trong ngành thiết bị điện/điện tử

Khử tĩnh điện trong không gian làm việc

  • Phá hủy tĩnh điện

Tĩnh điện là vấn đề thường gặp ở những nơi làm việc thủ công. Ngay cả việc nối đất và các biện pháp đối phó khác cũng thường không đủ để loại bỏ các vấn đề tĩnh điện xảy ra. Sử dụng máy ion hóa có thể là giải pháp tạo nên sự khác biệt.

Ngăn chặn sự phóng tĩnh điện trong quá trình kiểm tra và đảm bảo chất lượng bảng mạch

  • Bám dính hạt lạ
  • Phá hủy tĩnh điện

Có thể ngăn ngừa phóng tĩnh điện trong quá trình kiểm tra bảng mạch để giảm nguy cơ lỗi trong quá trình lắp ráp sản phẩm hoặc sau khi vận chuyển, ngay cả đối với các sản phẩm đã vượt qua quá trình kiểm tra.

Loại bỏ cục bộ tĩnh điện và bụi trong thiết bị chân không

  • Bám dính hạt lạ
  • Phá hủy tĩnh điện

Việc khử tĩnh điện vẫn có thể được thực hiện bằng cách sử dụng ống ngay cả trong thiết bị không có không gian để lắp đặt máy ion hóa.

Ngăn chặn sự phóng tĩnh điện trong quá trình vận chuyển bảng mạch

  • Bám dính hạt lạ
  • Phá hủy tĩnh điện

Trong quá trình vận chuyển, bảng mạch bị tích điện tĩnh do tiếp xúc và tách ra khỏi băng tải. Điện tích mạnh có thể dẫn đến sự phá hủy tĩnh điện và sự bám dính của các hạt lạ, do đó có thể gây ra lỗi sản xuất. Máy ion hóa có thể làm giảm những lỗi này bằng cách khử điện tích tĩnh.

Ngăn chặn sự phá hủy tĩnh điện của máy kiểm tra bảng mạch điện tử

  • Bám dính hạt lạ
  • Phá hủy tĩnh điện

Vật thể lạ nằm giữa đầu dò và bảng mạch trong quá trình kiểm tra độ dẫn điện được coi là lỗi dẫn điện và có nghĩa là phép thử phải được lặp lại, làm giảm đáng kể hiệu suất. Các đầu dò nhạy cảm thậm chí có thể bị hư hỏng do tĩnh điện. Máy ion hóa có thể loại bỏ những vấn đề này.

Loại bỏ các hạt lạ trong quá trình lắp ráp camera

  • Bám dính hạt lạ

Các bộ phận sẽ tích điện do ma sát và bong tách trong quá trình lắp ráp. Cần có biện pháp đối phó với điện tích này vì nó có thể đưa các hạt lạ vào các bộ phận, dẫn đến nhiễu trong hình ảnh. Máy ion hóa có thể ngăn chặn sự bám dính của các hạt lạ.