Lựa chọn máy ion hóa

Trang Lựa chọn máy ion hóa này cung cấp các mô tả mẫu về vấn đề có thể phát sinh liên quan đến tĩnh điện, cùng với các biện pháp đối phó tương ứng.

Các biện pháp chống tĩnh điện

Ở đây bạn sẽ tìm thấy các ví dụ về vấn đề, cùng với các biện pháp đối phó tương ứng.

Các ví dụ phổ biến

Phá hủy tĩnh điện

Khử tĩnh điện trong không gian làm việc

Tĩnh điện là vấn đề thường gặp ở những nơi làm việc thủ công. Ngay cả việc nối đất và các biện pháp đối phó khác cũng thường không đủ để loại bỏ các vấn đề tĩnh điện xảy ra. Sử dụng máy ion hóa có thể là giải pháp tạo nên sự khác biệt.

Lỗi thiết bị

Khử tĩnh điện ở phía trước các thiết bị đo trên thiết bị sản xuất giấy

Giấy mang điện tích tĩnh mạnh đi vào máy đo BM (chẳng hạn như máy đo hàm lượng nước) có thể gây ra lỗi thiết bị hoặc số đo không ổn định. Máy ion hóa có thể loại bỏ những vấn đề này.

Các biện pháp đối phó với tĩnh điện, được nhóm theo ngành công nghiệp

Ở đây bạn sẽ tìm thấy ví dụ về các vấn đề do tĩnh điện gây ra và các biện pháp đối phó, được nhóm theo ngành công nghiệp.

Các ví dụ phổ biến

Ngành công nghiệp lá kim loại/giấy

Ngăn ngừa sự cố với máy in offset

Máy in offset tạo ra điện tích tĩnh mạnh dẫn đến các vấn đề như nạp hai tờ cùng lúc, giấy dính vào khay nạp hoặc lô ép, mực bắn tung tóe, bột phân tán không đều, giấy bị kẹt hoặc lệch ở đầu ra, và sự gián đoạn trong phần còn lại của quy trình. Máy ion hóa có thể loại bỏ những vấn đề này.

Ngành thiết bị điện/điện tử

Ngăn chặn sự phóng tĩnh điện trong quá trình vận chuyển bảng mạch

Trong quá trình vận chuyển, bảng mạch bị tích điện tĩnh do tiếp xúc và tách ra khỏi băng tải. Điện tích mạnh có thể dẫn đến sự phá hủy tĩnh điện và sự bám dính của các hạt lạ, do đó có thể gây ra lỗi sản xuất. Máy ion hóa có thể làm giảm những lỗi này bằng cách khử điện tích tĩnh.