Công ty
TRIẾT LÝ KINH DOANH

Tạo ra giá trị tối đa từ đồng vốn và nhân sự tối thiểu.

Giá trị gia tăng tượng trưng cho giá trị mà một công ty tạo ra thông qua các hoạt động của công ty và đóng góp của giá trị đó. Điểm khởi đầu của triết lý quản lý KEYENCE là tạo ra sản lượng tối đa từ nguồn lực quản lý tối thiểu.

Ý nghĩa sự tồn tại của một công ty là tiếp tục tạo ra giá trị gia tăng, hay nói cách khác là "giá trị mới".

Đây là yếu tố cần thiết để tạo ra giá trị gia tăng cho "phát triển" và "bán hàng"

Đừng thực hiện những gì khách hàng đã muốn

Chỉ đơn giản là theo đuổi những nhu cầu đã hiển hiện rõ ràng mà không tạo ra những sản phẩm thực sự có ích cho khách hàng. Lập kế hoạch và phát triển các sản phẩm mà khách hàng chưa từng nghĩ đến, theo đuổi những nhu cầu tiềm ẩn hoặc những nhu cầu "thực sự", là yếu tố dẫn đến việc tạo ra các thị trường mới.

'

Dịch vụ tư vấn

“Bán hàng KEYENCE” không chỉ đơn giản là bán sản phẩm mà còn bán ý tưởng giải quyết vấn đề. Để đáp ứng sự mong đợi của khách hàng, chúng tôi đề xuất các giải pháp rõ ràng để đáp ứng theo yêu cầu của họ. Chúng tôi luôn đề cao việc "xác định chính xác những thách thức thực sự" mà khách hàng của chúng tôi phải đối mặt.