Công ty
MẠNG LƯỚI TOÀN CẦU

KEYENCE đã phát triển trở thành người dẫn đầu toàn cầu trong ngành công nghiệp, tự động hóa công nghiệp. Chúng tôi đã nhanh chóng mở rộng 240 văn phòng đặt tại 46 quốc gia và phục vụ hơn 300.000 khách hàng tại 110 quốc gia.

Trong những năm gần đây, khách hàng với những hoạt động sản xuất toàn cầu có nhu cầu ngày càng tăng về FA (tự động hóa nhà máy), một cách để đạt được những tiến bộ nhanh chóng trong công nghệ cao và hiệu suất. Những công ty sản xuất này chính là đối tượng mà KEYENCE có thể cung cấp giá trị gia tăng cao.

Mục tiêu của chúng tôi là xác định chính xác những thách thức của khách hàng, đáp ứng nhu cầu của họ, và hỗ trợ họ phát triển hơn nữa. Tại KEYENCE, chúng tôi tin rằng bằng cách hỗ trợ sản xuất toàn cầu thông qua các công nghệ tiên tiến và khả năng đề xuất của hãng, chúng tôi có thể đóng góp vào việc tạo ra giá trị mới cho thế giới.


 • AMERICA

 • CANADA

 • MEXICO

 • BRAZIL

 • DEUTSCHLAND

 • BELGIUM

 • UK

 • FRANCE

 • ITALY

 • KOREA

 • SINGAPORE

 • INDIA

 • INDONESIA

 • VIETNAM

 • PHILIPPINES

 • MALAYSIA

 • THAILAND

 • TAIWAN

 • CHINA

 • JAPAN