Công ty
SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TÔI

KEYENCE cam kết hỗ trợ và thúc đẩy sự đổi mới trong sản xuất – điều có thể thay đổi thế giới và tương lai của chúng ta.

Các sản phẩm của KEYENCE đóng vai trò quan trọng trong quá trình tự động hóa nhà máy bằng cách tăng năng suất, cải thiện chất lượng và giảm chi phí trong lĩnh vực sản xuất. Cho dù thế giới có thay đổi như thế nào đi nữa thì hoạt động sản xuất cũng sẽ không bao giờ kết thúc. Miễn là mọi người cần sản phẩm, sản phẩm sẽ luôn được sản xuất. Điều đó nghĩa là, sẽ luôn hiện hữu một thị trường nơi chúng tôi có thể cung cấp giá trị của KEYENCE.

Các sản phẩm của KEYENCE được sử dụng bởi 300.000 khách hàng trong hầu hết mọi ngành, bao gồm các ngành ô tô và logistics, thiết bị điện tử và CNTT, truyền thông, sắt thép, giải trí, thực phẩm và y tế, và thậm chí cả thám hiểm không gian. Các hoạt động kinh doanh của chúng tôi không dễ bị ảnh hưởng bởi những thay đổi ở một thị trường hoặc bởi hiệu quả kinh doanh của một khách hàng lớn, điều này đảm bảo tính bền vững của hoạt động kinh doanh của chúng tôi.

Chúng tôi phát triển, tạo ra và cung cấp các sản phẩm sáng tạo cần thiết cho sản xuất, từ cảm biến được sử dụng trong tự động hóa nhà máy đến thiết bị điều khiển tự động, thiết bị đo lường, kính hiển vi kỹ thuật số, máy in 3D và các sản phẩm khác có thể tạo ra giá trị gia tăng bằng cách cung cấp các giải pháp cho những vấn đề sản xuất trong các ngành công nghiệp.

Vai trò của chúng tôi

Ví dụ về các giải pháp kinh doanh của chúng tôi

  • Ngành công nghiệp ô tô

  • Ngành công nghiệp y tế & dược phẩm

  • Ngành công nghiệp điện thoại thông minh

  • Ngành công nghiệp logistics

  • Ngành công nghiệp năng lượng tái tạo

  • Ngành công nghiệp thực phẩm & đồ uống

  • Ngành công nghiệp giải trí

  • Ngành nông nghiệp