ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN

Là một nhân viên mới, sự nghiệp của bạn sẽ bắt đầu với khoảng thời gian đào tạo tại lớp học. Sau khi hoàn thành khóa đào tạo tại lớp Nhân viên bán hàng, bạn sẽ được thăng cấp thành kỹ sư bán hàng, bắt đầu giai đoạn đào tạo thực tế theo chương trình phát triển, trong đó bao gồm chương trình cố vấn hỗ trợ chính thức. Đó là bởi vì, tại KEYENCE, chúng tôi cam kết gia tăng giá trị cho sự nghiệp của bạn và phát triển trở thành tổ chức mạnh nhất trong mọi ngành công nghiệp.
Tại sao KEYENCE cam kết phát triển sự nghiệp của bạn? Chúng tôi có thể. Chúng tôi coi trọng sự thành công và kinh nghiệm có được cùng với KEYENCE và thúc đẩy điều này theo cách phù hợp.
KEYENCE thăng cấp cho ai? Người giỏi nhất. Chúng tôi không bao giờ thăng cấp dựa trên thâm niên. Chúng tôi đưa ra một khuôn khổ rõ ràng và minh bạch để thúc đẩy và thăng cấp cho những người dẫn đầu.

1
Chương trình đào tạo bán hàng

1. Đào tạo ban đầu tại lớp hướng dẫn về các sản phẩm của chúng tôi và các ứng dụng của chúng.
2. Các kỹ sư ứng dụng giàu kinh nghiệm và các giám đốc bán hàng sẽ phụ trách đào tạo thực hành tại chỗ.
3. Học tập chung với một nhóm đào tạo.
4. Đào tạo giới thiệu sản phẩm và đóng vai chính thức với một số kỹ sư bán hàng thành công nhất của KEYENCE.
5. Chương trình cố vấn hỗ trợ chính thức và huấn luyện giúp tăng cường đào tạo sản phẩm và ứng dụng và nâng cao kỹ năng bán hàng.
6. Dự khán công việc và chào hàng qua điện thoại tại văn phòng, ghé thăm các văn phòng bán hàng trên toàn quốc.

2
Chương trình đào tạo của công ty

1. Chương trình cố vấn hỗ trợ chính thức cho phép các nhân viên mới học hỏi từ những người đi trước giàu kinh nghiệm.
2. Chương trình đào tạo phù hợp với các nhiệm vụ cụ thể và trách nhiệm của từng vị trí.

3
Chương trình phát triển và quản lý

1. Xem xét dựa trên năng lực của các nhân viên hiện tại đối với chương trình phát triển, đã được xây dựng nhằm phát triển các kỹ năng quan trọng về lãnh đạo.
2. Nâng cao tầm hiểu biết về tất cả các khía cạnh của công ty, bao gồm các sáng kiến toàn cầu.
3. Tập trung vào tất cả các khía cạnh kinh doanh của KEYENCE, bao gồm chức năng và trách nhiệm của từng bộ phận trong công ty và bộ phận bán hàng, cho phép người tham gia đề xuất cải tiến.
4. Sự hỗ trợ mạnh mẽ từ quản lý cấp trên và cố vấn.
5. Tham gia vào các cuộc họp về thiết lập mục tiêu và tiến độ mục tiêu với quản lý cấp trên.
6. Đào tạo quản lý dự án.

4
Phát triển liên tục

1. Đào tạo triết lý KEYENCE
2. Chương trình phát triển kỹ năng KEYENCE
3. Đào tạo thực tế trên sản phẩm liên tục như ra mắt sản phẩm mới tiên tiến.
4. Chứng nhận các chương trình về các công nghệ liên quan.
5. Giải thưởng và các chương trình công nhận giúp công nhận năng suất cá nhân và năng suất nhóm trong bán hàng và các bộ phận của công ty.
6. Chương trình đồng hành liên kết văn phòng đem đến cơ hội học hỏi từ những người giỏi nhất.