Chọn ứng dụng của bạn.

Lựa chọn Cảm biến dịch chuyển

Độ dày / Độ rộng

Mặc dù các hệ thống có hai cảm biến khá là phổ biến, nhưng nếu vị trí của một bên được xác định trước hoặc nếu mục tiêu là trong suốt, vẫn có thể đo lường với một cảm biến.
Các phương pháp phát hiện khác nhau tùy theo các điều kiện đo, và đôi khi có thể thực hiện các chuẩn bị riêng biệt. Liên hệ với văn phòng bán hàng gần nhất nếu có bất kỳ thắc mắc nào.

Phương pháp phản chiếu tam giác
Sê-ri LK
Sê-ri LK

Đo độ dày được thực hiện bởi hai cảm biến kẹp sát mục tiêu. Đối với mục tiêu trong suốt, độ dày có thể được đo trực tiếp bằng cách chỉ cần chiếu từ một phía.

Ưu điểm lựa chọn

  • Lựa chọn mục tiêu không cần xác định bởi tính trong suốt / mờ đục hoặc màu sắc
  • Có thể thực hiện đo không tiếp xúc
  • Vệt tia nhỏ và tốc độ cao
Phương pháp thu phát độc lập quang học
Sê-ri LS
Sê-ri LS

Đo độ dày được thực hiện bằng cách đo chiều cao của mục tiêu để làm chiều cao bước so với bề mặt tham chiếu.

Ưu điểm lựa chọn

  • Có thể thực hiện đo đồng thời tại nhiều vị trí.
  • Độ ổn định cao
Loại tiếp xúc
Sê-ri GT
Sê-ri GT

Đo độ dày được thực hiện bởi hai cảm biến kẹp sát mục tiêu. Hệ thống đo loại tiếp xúc cho phép thực hiện đo với độ chính xác cao.

Ưu điểm lựa chọn

  • Chọn mục tiêu chỉ xác định bởi độ bền
  • Có thể thực hiện đo với độ chính xác cao