Chọn ứng dụng của bạn.

Lựa chọn Cảm biến dịch chuyển

Chiều cao / Chiều cao bước

Chiều cao được đo bằng cách phát hiện vị trí bề mặt trên của mục tiêu. Đối với các đối tượng có bề mặt dưới không cố định, các hình dạng sẽ được đo trực tiếp bằng cách sử dụng hai cảm biến hoặc bằng cách chiếu laser trên một đường ngang.

Phương pháp phản chiếu tam giác
Sê-ri LK
Sê-ri LK

Phát hiện vị trí bề mặt trên của đối tượng.
Việc lấy mẫu không tiếp xúc sẽ được thực hiện ở các tốc độ cao, do đó có thể duy trì quá trình đo ổn định ngay cả khi mục tiêu di chuyển.

Ưu điểm lựa chọn

  • Lựa chọn mục tiêu không cần xác định bởi tính trong suốt / mờ đục hoặc màu sắc
  • Có thể thực hiện đo không tiếp xúc
  • Vệt tia nhỏ và tốc độ cao
Phương pháp Light-Cut (cắt bằng ánh sáng)
Sê-ri LJ
Sê-ri LJ

Phát hiện vị trí bề mặt trên của đối tượng.
Khả năng thực hiện đo tiết diện 2D không tiếp xúc giúp có thể thực hiện đo bước ứng với mặt phẳng tham chiếu trên mục tiêu.

Ưu điểm lựa chọn

  • Có thể đo chiều cao 2D trong một dòng
  • Lựa chọn mục tiêu không giới hạn ở các tốc độ cực cao
  • Có thể xuất ra dữ liệu dạng sóng
Sê-ri LJ-G
Thiết bị đo biên dạng nội tuyến tốc độ cực cao
Sê-ri LJ-G
Loại tiếp xúc
Sê-ri GT
Sê-ri GT

Phát hiện vị trí bề mặt trên của đối tượng.
Hệ thống đo loại tiếp xúc cho phép thực hiện đo với độ chính xác cao.

Ưu điểm lựa chọn

  • Chọn mục tiêu chỉ xác định bởi độ bền
  • Có thể thực hiện đo với độ chính xác cao
Sê-ri GT2
Cảm biến kỹ thuật số với độ chính xác cao
Sê-ri GT2