Chọn ứng dụng của bạn.

Lựa chọn Cảm biến dịch chuyển

Đường kính trong/ngoài

Những cảm biến này đo đường kính ngoài của đối tượng có hình trụ. Mặc dù các phép đo được tham chiếu ở đây là từ trục đơn, nhưng vẫn có thể thực hiện đo với hai hoặc nhiều trục.
Có thể sử dụng hai phương pháp để thực hiện đo đường kính trong: thiết bị đo loại thu phát độc lập và thiết bị đo loại tiếp xúc.

Phương pháp thu phát độc lập quang học 1D
Sê-ri LS
Sê-ri LS

Phương pháp này đo đường kính ngoài của mục tiêu. Khả năng lấy mẫu tốc độ cực cao cũng có thể giúp đo được cả đường kính bên ngoài cũng như độ chạy lệch tâm.

Ưu điểm lựa chọn

  • Đo ổn định với độ chính xác cực cao
  • Phương pháp đo nhanh, không tiếp xúc
  • Có thể đo các mục tiêu trong suốt
Sê-ri LS-7000
Trắc vi kế quang học tốc độ cực cao
Sê-ri LS-7000
Loại tiếp xúc
Sê-ri GT
Sê-ri GT

Các phép đo đường kính ngoài được thực hiện bằng hai cảm biến. Hệ thống đo loại tiếp xúc cho phép thực hiện đo với độ chính xác cao.

Ưu điểm lựa chọn

  • Chọn mục tiêu chỉ xác định bởi độ bền
  • Có thể thực hiện đo với độ chính xác cao