Chọn ứng dụng của bạn.

Lựa chọn Cảm biến dịch chuyển

Hành trình và Định vị

Tùy thuộc vào số lượng hành trình của mục tiêu, có thể thực hiện loại đo không tiếp xúc hoặc đo tiếp xúc. Có nhiều loại đo được đề xuất tùy theo tốc độ di chuyển và khoảng cách di chuyển của mục tiêu. Liên hệ với văn phòng bán hàng gần nhất nếu có bất kỳ thắc mắc nào.

Phương pháp phản chiếu tam giác
Sê-ri LK
Sê-ri LK

Nhờ sử dụng phản chiếu quang học, các cảm biến này đo được khoảng cách hành trình của mục tiêu. Ngay cả với các mục tiêu trong suốt như thấu kính và các đối tượng mờ đục như nhựa có thể được phát hiện

Ưu điểm lựa chọn

  • Lựa chọn mục tiêu không cần xác định bởi tính trong suốt / mờ đục hoặc màu sắc
  • Có thể thực hiện đo không tiếp xúc
  • Vệt tia nhỏ và tốc độ cao
Loại tiếp xúc
Sê-ri GT
Sê-ri GT

Phương pháp này đo lượng hành trình của mục tiêu. Thông qua nguyên tắc "Hệ Thống Điểm Quy Mô" mới, Sê-ri GT2 có khả năng đo lường chính xác cao mà không bị lỗi theo dấu hoặc lỗi tốc độ.

Ưu điểm lựa chọn

  • Chọn mục tiêu chỉ xác định bởi độ bền
  • Có thể thực hiện đo với độ chính xác cao