Chọn ứng dụng của bạn.

Lựa chọn Cảm biến dịch chuyển

Độ lệch và Độ lệch tâm

Các cảm biến được giới thiệu ở đây dùng để đo độ lệch của mục tiêu. Bằng việc phát hiện độ lệch và độ rung của mục tiêu, sẽ giúp thực hiện các xử lý quan trọng cần thiết.
Ngoài ra cũng có thể nhận các khuyến nghị xử lý từ màn hình hiển thị hoặc thiết bị ghi được kết hợp với các thiết bị đo lường. Liên hệ với văn phòng bán hàng gần nhất để biết thêm chi tiết.

Phương pháp phản chiếu tam giác
Sê-ri LK
Sê-ri LK

Các vị trí bề mặt của mục tiêu được đo bằng cách sử dụng các thiết bị đo phản chiếu.
Bất kể vật liệu hay màu sắc như thế nào, mục tiêu vẫn có thể được đo thông qua chức năng lấy mẫu tốc độ cực cao ngay cả khi mục tiêu hơi bị rung hoặc lắc.

Ưu điểm lựa chọn

  • Lựa chọn mục tiêu không cần xác định bởi tính trong suốt / mờ đục hoặc màu sắc
  • Có thể thực hiện đo không tiếp xúc
  • Vệt tia nhỏ và tốc độ cao
Phương pháp thu phát độc lập quang học
Sê-ri LS
Sê-ri LS

Vị trí bề mặt trên của đối tượng sẽ được đo bằng phương pháp thu phát độc lập quang học.
Có thể đo ổn định với độ chính xác cao bằng cách sử dụng các loại thu phát độc lập, ngay cả đối với các sản phẩm tròn có độ lệch. Có thể thực hiện đo cho cả đối tượng trong suốt.

Ưu điểm lựa chọn

  • Đo ổn định với độ chính xác cực cao
  • Phương pháp đo nhanh, không tiếp xúc
  • Có thể đo các mục tiêu trong suốt
Sê-ri LS-7000
Trắc vi kế quang học tốc độ cực cao
Sê-ri LS-7000