Lựa chọn Hệ thống camera công nghiệp

Kiểm tra mã vạch 1D/2D và văn bản

Kiểm tra thông tin (như văn bản hay mã vạch 1D và 2D) trên một mục tiêu, và xuất kết quả là chuỗi ký tự.

Đọc mã 2D của bơm nhiên liệu

Điểm kiểm tra quan trọng

Hệ thống thị giác được sử dụng để truy xuất nguồn gốc bằng cách đọc mã 2D ghi trên các bộ phận. Có thể đọc linh hoạt ngay cả khi các tông màu bị đảo ngược do điều kiện bề mặt của bộ phận hoặc do ảnh hưởng của phản xạ.

  • Hình ảnh OK
  • Hình ảnh đảo ngược tông màu

Hệ thống kiểm tra bằng hình ảnh trực quan
Sê-ri CV-X

Tải về danh mục sản phẩm

Kiểm tra dấu in "Sử dụng tốt nhất trước ngày"

Điểm kiểm tra quan trọng

Kiểm tra đối với lỗi in ấn như ký tự không chính xác và lỗi ký tự. Dữ liệu xác định được ghi lại và được liên kết với hình ảnh kiểm tra giúp cho có thể theo dõi lại sự cố bất ngờ cho ngày sản xuất cụ thể.

  • Hình ảnh OK
  • Hình ảnh NG

Hệ thống kiểm tra bằng hình ảnh trực quan
Sê-ri CV-X

Tải về danh mục sản phẩm

OCR số tồn kho vòi phun

Điểm kiểm tra quan trọng

Công cụ OCR được sử dụng để đọc số tồn kho được khắc trên vòi phun. Ngay cả nếu như hình dạng hoặc vị trí khắc trên vòi phun khác nhau do khác mẫu, vẫn có thể đọc chính xác chi tiết khắc, giúp ngăn ngừa sự trộn lẫn các mẫu khác nhau.

  • Hình ảnh OK
  • Hình ảnh NG

Hệ thống kiểm tra bằng hình ảnh trực quan
Sê-ri CV-X

Tải về danh mục sản phẩm

Kiểm tra ngày, mã lô, và mã vạch

Điểm kiểm tra quan trọng

Trong ngành công nghiệp y tế, nhu cầu theo dõi từng kiện trong suốt quá trình sản xuất ngày càng tăng. Với thị giác máy, có thể thực hiện một loạt kiểm tra - như ký tự, mã vạch, và kiểm tra nhãn - với một thiết bị duy nhất.

  • Hình ảnh OK
  • Hình ảnh NG

Hệ thống kiểm tra bằng hình ảnh trực quan
Sê-ri CV-X

Tải về danh mục sản phẩm