Lựa chọn Hệ thống camera công nghiệp

Định vị

Xuất tọa độ vị trí (X/Y) và và góc nghiêng của mục tiêu.

Căn chỉnh lớp dát pin

Điểm kiểm tra quan trọng

Việc căn chỉnh cần thiết trong xử lý bộ pin được hỗ trợ bằng hệ thống kết hợp cài đặt dễ dàng và tùy biến linh hoạt. Ngay cả các đối tượng hoạt động lớn cũng có thể được hỗ trợ nhờ sử dụng camera 21 megapixel.

  • Hình ảnh trước khi chỉnh sửa
  • Hình ảnh sau khi chỉnh sửa

Hệ thống kiểm tra bằng hình ảnh trực quan
Sê-ri CV-X

Tải về danh mục sản phẩm

Kiểm tra hoa văn để định hướng lon

Điểm kiểm tra quan trọng

Khi đóng gói, đồ hộp được sắp theo hàng để so khớp với hướng nhãn. Xuất thông tin vị trí hoa văn vào thiết bị để quay sản phẩm theo đúng hướng.

  • Trước khi căn chỉnh hoa văn
  • Sau khi căn chỉnh hoa văn

Hệ thống kiểm tra bằng hình ảnh trực quan
Sê-ri CV-X

Tải về danh mục sản phẩm

Gắp và đặt bằng Robot

Điểm kiểm tra quan trọng

Bằng cách kết nối một robot với hệ thống thị giác máy, có thể tạo ra các ứng dụng gắp và đặt bộ phận linh hoạt hơn.
Lập trình vốn là một công việc khó, đã được đơn giản hóa, giúp giảm đáng kể thời gian và công sức trong việc cài đặt.

Phương pháp thông thường

Hệ thống kiểm tra bằng hình ảnh trực quan
Sê-ri CV-X

Tải về danh mục sản phẩm

Điều khiển robot đóng gói kẹo

Điểm kiểm tra quan trọng

Thông thường, đóng gói kẹo trong hộp được thực hiện bằng tay, nhưng nhiệm vụ này đã được tự động hóa nhờ ứng dụng robot điều khiển tầm nhìn.

  • Vị trí ngẫu nhiên trên băng chuyền
  • Sau khi đóng gói trong hộp

Hệ thống kiểm tra bằng hình ảnh trực quan
Sê-ri CV-X

Tải về danh mục sản phẩm