Lựa chọn Hệ thống camera công nghiệp

Hình dạng/Phân biệt

Thực hiện những kiểm tra như vậy để xác nhận hình dạng của mục tiêu, kiểm tra linh kiện còn thiếu, và kiểm tra phân biệt đối với các sản phẩm khác nhau.

Kiểm tra sự hiện diện của đối tượng cho lớp phủ trên ECU

Điểm kiểm tra quan trọng

Lớp phủ thường trong suốt, nên khó xác định vị trí của lớp phủ. Như vậy, có thể bỏ qua các lỗi của lớp phủ như một số thành phần không có lớp phủ. Với lớp phủ có chất huỳnh quang, có thể thực hiện việc kiểm tra với độ chính xác cao bằng cách chiếu ánh sáng UV và sử dụng camera 21 megapixel.

  • Hình ảnh OK
  • Hình ảnh NG

Hệ thống kiểm tra bằng hình ảnh trực quan
Sê-ri CV-X

Tải về danh mục sản phẩm

Kiểm tra có gói gia vị

Điểm kiểm tra quan trọng

Kiểm tra có gói gia vị và gói súp đối với mì ăn liền. Có thể vận hành các camera trên nhiều dây chuyền bằng một bộ điều khiển duy nhất, giúp cải thiện năng suất.

  • Hình ảnh OK
  • Hình ảnh NG

Hệ thống kiểm tra bằng hình ảnh trực quan
Sê-ri CV-X

Tải về danh mục sản phẩm

Kiểm tra lỗi lắp ráp cầu chì

Điểm kiểm tra quan trọng

Có thể phân biệt theo màu sắc và ký tự trong việc kiểm tra lỗi lắp ráp cầu chì.
Với công cụ tự động thiết lập, chỉ cần đăng ký sản phẩm đạt để thực hiện cấu hình cài đặt, giúp dễ dàng hỗ trợ đối với cả một số lượng lớn các mẫu khác nhau.

  • Hình ảnh OK
  • Hình ảnh NG

Hệ thống kiểm tra bằng hình ảnh trực quan
Sê-ri CV-X

Tải về danh mục sản phẩm

Đếm chai trong thùng

Điểm kiểm tra quan trọng

Sử dụng camera 21 megapixel cho phép kiểm tra với độ chính xác cao ngay cả trên trường quan sát rộng.
Ngoài việc đếm số lượng chai trong thùng, còn có thể kiểm tra các loại nắp khác nhau bằng cách phát hiện sự khác biệt nhỏ về ký tự hoặc màu sắc bằng chính camera đó.

  • Hình ảnh OK
  • Hình ảnh NG

Hệ thống kiểm tra bằng hình ảnh trực quan
Sê-ri CV-X

Tải về danh mục sản phẩm