MỚIĐo ngay lập tứcBộ so sánh quang thế hệ mới

Tải Catalogue về

Đo lên đến 99 kích thước trên
100 bộ phận cùng một lúc

 1. [BƯỚC 1] Đặt
 2. [BƯỚC 2] Ấn

Loại bỏ lỗi do người vận hành

 • 70,000

 • 70,000

 • 70,000

 • 70,000

 • 70,000

 • 70,000

Tự động ghi chép dữ liệu
và báo cáo kiểm tra

Tải Catalogue về

Đo nhiều kích thước mà không cần
chuyển chương trình.

 • Sản phẩm tiện, CNC
 • Phần gia công
 • Khuôn nhựa
 • Lò xo
 • Phần đúc
 • Sản phẩm dập