[MỚI]Tăng cường đọc ổn định và hoạt động đơn giản! Thêm vào ba tùy chọn cho thiết bị đọc mã 1D và 2D lấy nét tự động Sê-ri SR-1000!
 Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem catalo.

Tải về tại đây.

CÁC DANH MỤC ĐƯỢC KHUYẾN KHÍCH

Sê-ri SR-1000 Bộ đọc mã 1D và 2D lấy nét tự động Catalo

Sê-ri SR-1000 Bộ đọc mã 1D và 2D lấy nét tự động Catalo

  • [Loại Tập tin]PDF:3.49MB

Đăng nhập

Nếu bạn không có tài khoản, vui lòng đăng ký thông tin bên dưới.

Đăng ký người dùng

Vui lòng hoàn tất mẫu đơn đăng ký đơn giản này. Sau khi hoàn tất mẫu đơn này, vui lòng nhấn nút "Xác nhận" ở cuối trang.

  • * là thông tin bắt buộc.
Thư tin tức