Thiết bị đo biên dạng linh hoạt loại bỏ điểm mù và đo các bề mặt bóng Mới Thiết bị đo biên dạng quang học 3D Sê-ri VR-6000

Chụp toàn bộ dữ liệu bề mặt với độ phân giải 0,1 µm chỉ trong 1 giây
Thuật toán quét HDR cho phép đo nhiều loại vật liệu hơn
Tự động quay để thực hiện đo lường mà không có điểm mù
Đo lường gần như với bất kỳ chỉ thị nào bằng một thiết bị duy nhất

Tham khảo Catalogue để biết thêm chi tiết