Việt Nam

MEASUREMENT GUIDE FORGap / Clearance

Find the optimal measurement method for your target.

Methods of determining the measurement of gaps and clearance vary depending on the target type in your application.
This guide introduces measurement principles and provides an easy-to-understand explanation of the instruments and methods needed to complete these measurements.

Index

  • Selection Guide
  • Measurement Principle
  • Roller Gap Measurement (Thrubeam Type)
  • Gap Width Measurement (2D Sensor)
  • Gap Measurement for Transparent Targets

etc.

CÁC DANH MỤC ĐƯỢC KHUYẾN KHÍCH

Measurement Application Guide [Gap/Clearance Measurement]

Measurement Application Guide [Gap/Clearance Measurement]

  • [Loại Tập tin]PDF:892KB

Bộ cảm biến dịch chuyển/Thiết bị đo Catalo tổng

Bộ cảm biến dịch chuyển/Thiết bị đo Catalo tổng

  • [Loại Tập tin]PDF:13.27MB

Đăng ký thành viên trang web của KEYENCE giúp bạn tiếp cận ngay lập tức với chức năng tải, hỗ trợ, hỏi giá và hơn thế nữa!

Đăng ký người dùng

Nếu bạn không có tài khoản, vui lòng đăng ký thông tin bên dưới.

Đăng nhập

Địa chỉ E-mail
Mật khẩu