Kỷ nguyên mới về kiểm tra độ phân giải cao MỚI Camera có độ phân giải cực cao
Sê-ri CV-X/XG-X

Tương thích LumiTrax™ 21 megapixel, Mẫu độ phân giải cực cao 64 megapixel

Trường quan sát rộng Độ phân giải cao

Camera 64 megapixel mới giúp cải thiện đáng kể độ chính xác trong kiểm tra thông thường.
Chỉ một lần chụp ảnh duy nhất mang đến phạm vi chụp rộng hơn với các chi tiết rõ ràng để tăng độ ổn định khi kiểm tra.

64 megapixel Kiểm tra đơn giản với độ chính xác cao hơn

Hệ thống thông thường Cần có nhiều camera

Bạn cần sử dụng nhiều camera để kiểm tra với độ chính xác cao và kiểm tra nhiều vị trí trên mục tiêu lớn, điều này làm chi phí gia tăng.

Camera 64 megapixel mới Chỉ cần một camera duy nhất giúp giảm chi phí

Thiết bị có thể chụp ảnh toàn bộ mục tiêu bằng một camera duy nhất mà không gây ảnh hưởng đến độ chính xác và bạn có thể thực hiện kiểm tra với nhịp độ sản xuất máy ngắn nhất có thể. Điều này cũng giúp đơn giản hóa việc lắp đặt thiết bị.

21 megapixel Vận hành tốc độ cao với hỗ trợ LumiTraxTM

Nhiều pixel hơn và tốc độ vận hành nhanh hơn

So sánh thời gian chuyển tải hình ảnh(camera KEYENCE)

Mẫu thông thường (21 megapixel)

110 ms

Các sản phẩm mới (21 megapixel)

20,2 ms

Điều khiển chiếu sáng định hướng tốc độ cao để chụp ảnh nâng cao

Kiểm tra lỗi đối với khuôn IC

Camera với cảm biến góc tích hợp

Cảm biến góc tích hợp cho phép lắp đặt camera dễ dàng hơn đáng kể.
Nhanh chóng phát hiện sai lệch của camera trong quá trình vận hành.

Tham khảo Catalogue để biết thêm chi tiết