Việt Nam

Mới

Đối với sự thay đổi màu sắc,
hình dạng, bóng và mục tiêu
HỆ THỐNG CAMERA CÔNG NGHIỆP VỚI ĐỘ LINH HOẠT KHÔNG GIỚI HẠN

[MỚI] Hệ thống camera công nghiệp đa quang phổ Sê-ri CV-X/XG-X

Chiếu sáng toàn quang phổ và các thuật toán mạnh mẽ

Tải Catalogue về

Chiếu sáng tất cả trong một Kiểm soát vượt trội

 • Phân loại chính xác
  ngay cả giữa những sự
  khác biệt nhỏ về màu sắc

  CHẾ ĐỘ ĐA QUANG PHỔ

  OK / NG

 • Phát hiện sự thay đổi chiều
  cao khi loại bỏ độ chói

  CHẾ ĐỘ LumiTrax™

 • Lựa chọn đơn giản
  chiếu sáng tối ưu

  CHẾ ĐỘ CHIẾU SÁNG BÌNH THƯỜNG

  Đèn LED màu đỏ Để điều chỉnh chuyển đổi vị trí / Đèn LED màu xanh Để kiểm tra lỗi

Vui lòng xem catalo để
biết thêm chi tiết.

Tải về tại đây.

Đăng nhập

Địa chỉ E-mail
Mật khẩu

Nếu bạn không có tài khoản, vui lòng đăng ký thông tin bên dưới.

Đăng ký người dùng

Vui lòng hoàn tất mẫu đơn đăng ký đơn giản này. Sau khi hoàn tất mẫu đơn này, vui lòng nhấn nút "Xác nhận" ở cuối trang.

 • * là thông tin bắt buộc.
Địa chỉ E-mail *
Mật khẩu * Tối thiểu 7 ký tự, viết liền không cách
Thư tin tức
Quốc gia *
Tên *
Họ *
Tên công ty *
Số điện thoại *
Địa chỉ công ty *
Thành phố *
Mã Zip *