Mới Hệ thống camera công nghiệp đa quang phổ Sê-ri CV-X/XG-X Đối với sự thay đổi màu sắc, hình dạng, bóng và mục tiêu HỆ THỐNG CAMERA CÔNG NGHIỆP VỚI ĐỘ LINH HOẠT KHÔNG GIỚI HẠN

Chiếu sáng toàn quang phổ và các thuật toán mạnh mẽ

Chiếu sáng tất cả trong một Kiểm soát vượt trội

Phân loại chính xác ngay cả giữa những sự khác biệt nhỏ về màu sắc

CHẾ ĐỘ ĐA QUANG PHỔ

Phát hiện sự thay đổi chiều cao khi loại bỏ độ chói

CHẾ ĐỘ LumiTrax™

Lựa chọn đơn giản chiếu sáng tối ưu

CHẾ ĐỘ CHIẾU SÁNG BÌNH THƯỜNG

Vui lòng xem catalo để biết thêm chi tiết.

Đăng nhập

Đăng ký người dùng

* là thông tin bắt buộc.