Mới Hệ thống camera công nghiệp đa quang phổ Sê-ri CV-X/XG-X Đối với sự thay đổi màu sắc, hình dạng, bóng và mục tiêu HỆ THỐNG CAMERA CÔNG NGHIỆP VỚI ĐỘ LINH HOẠT KHÔNG GIỚI HẠN

Chiếu sáng toàn quang phổ và các thuật toán mạnh mẽ

Chiếu sáng tất cả trong một Kiểm soát vượt trội

Phân loại chính xác ngay cả giữa những sự khác biệt nhỏ về màu sắc

CHẾ ĐỘ ĐA QUANG PHỔ

Phát hiện sự thay đổi chiều cao khi loại bỏ độ chói

CHẾ ĐỘ LumiTrax™

Lựa chọn đơn giản chiếu sáng tối ưu

CHẾ ĐỘ CHIẾU SÁNG BÌNH THƯỜNG

Vui lòng xem catalo để biết thêm chi tiết.

Chúng tôi đảm bảo 100% sự riêng tư - thông tin của bạn sẽ không bao giờ bị chia sẻ.

Cam kết bảo mật

Quyền lợi dành cho thành viên

  • Tự động tải tài liệu nhanh chóng
  • Báo giá nhanh
  • Đăng ký một lần, truy cập không giới hạn

Đăng ký

Bước 1/3

Địa chỉ email bạn đã nhập hiện chưa có tài khoản trên trang KEYENCE. Vui lòng hoàn thành mẫu đăng ký dưới đây để tiếp tục. Bạn sẽ không cần phải hoàn thành mẫu này một lần nữa trong tương lai.