CÔNG CỤ TỰ ĐỘNG THIẾT LẬP TIÊU CHUẨN KIỂM TRA - KEYENCE

Tự động thiết lập là gì?

Những lập trình viên mới thường chưa quen với các thuật toán kiểm tra quang học hoặc có thể chưa chắn về việc lựa chọn. Bằng các chỉ cần thiết lập mẫu với chi tiết chuẩn (mẫu OK), công cụ tự động thiếp lập sử dụng thống kê sẽ tự động thiết lập dung sai lý tưởng để loại các sản phẩm không đạt (mẫu NG), và cả các bộ phận có lỗi bất ngờ tại thời điểm thiết lập.

Tải về ngay để xem công nghệ này mang lợi ích như thế nào cho bạn!

Tải xuống Catalog

Đăng nhập

Địa chỉ E-mail
Mật khẩu

Nếu bạn không có tài khoản, vui lòng đăng ký thông tin bên dưới.

Đăng ký người dùng

Vui lòng hoàn tất mẫu đơn đăng ký đơn giản này. Sau khi hoàn tất mẫu đơn này, vui lòng nhấn nút "Xác nhận" ở cuối trang.

  • * là thông tin bắt buộc.
Tên *
Họ *
Địa chỉ E-mail *
Thư tin tức
Quốc gia *
Tên công ty *
Số điện thoại *
Địa chỉ công ty *
Thành phố *
Mã Zip *