Mới Độ chính xác cao Xin giới thiệu
Kính hiển vi kỹ thuật số 4K
Sê-ri VHX-7000

Tải Catalogue về

Được trang bị chức năng
Chế độ hiệu ứng bóng quang học mới

Chụp ngay cả với những khác biệt khó phát hiện

Kính hiển vi thông thường

VHX-7000

Chế Độ Hiệu Ứng Đổ Bóng Quang Học

Cung cấp hình ảnh cạnh tranh với SEM

Sử dụng thiết kế chuyên dụng nổi bật với cảm biến hình ảnh CMOS 4K và chiếu sáng, KEYENCE đã đạt được được một chế độ quan sát hoàn toàn mới.

Kính hiển vi thông thường

Chế Độ Hiệu Ứng Đổ Bóng Quang Học

Để biết thêm chi tiết, vui lòng tải catalo về.

Đăng nhập

Đăng ký người dùng

* là thông tin bắt buộc.