MỚI Kính hiển vi kỹ thuật số Sê-ri VHX-6000Phân Tích Vượt Trội
Thông Qua Việc Quan Sát
Rõ Ràng Hơn

 
  • Không yêu cầu điều chỉnh tiêu điểm

    Bố cục độ sâu theo thời gian thực

  • Nhìn thấy được bề mặt 3D

  • Tự động đếm các hạt lạ

    Phân tích nhiễm bẩn

Vui lòng xem catalog
để biết thêm thông tin chi tiết.

Nhấn vào đây để tải

Đăng nhập

Địa chỉ E-mail
Mật khẩu

Nếu bạn không có tài khoản, vui lòng đăng ký thông tin bên dưới.

Đăng ký người dùng

Vui lòng hoàn tất mẫu đơn đăng ký đơn giản này. Sau khi hoàn tất mẫu đơn này, vui lòng nhấn nút "Xác nhận" ở cuối trang.

  • * là thông tin bắt buộc.
Tên *
Họ *
Địa chỉ E-mail *
Thư tin tức
Quốc gia *
Tên công ty *
Số điện thoại *
Địa chỉ công ty *
Thành phố *
Mã Zip *