Máy đo
hình ảnh
Công nghệ tự động cho kết quả đo nhanh chóng, chính xác và dễ thực hiện. Thế hệ kế tiếp
Hệ thống đo lường kích thước hình ảnh Sê-ri IM-8000

  • Bộ phận được xử l. tiện
  • Bộ phận gia công
  • Bộ phận đúc khuôn phun
  • L. xo
  • Bộ phận đúc khuôn
  • Sản phẩm dập
300mm × 200mm
300mm × 200mm